Vores ombygning 2003
Klik på billederne og se dem forstørret
Tilbage til Startside
Ombygning 2003
Siden er sidst ændret d. 15. november 2003

Vi startede allerede i efteråret 2002 med teg-ninger og tanker om ud-nyttelse af vores 1. sal og vi havde det første møde med vores tømrer Kren Skaksen, som an-befalede arkitekt Per Pedersen. Men som tiden gik fik vi mere lyst til at forbedre det grundlig-gende og så tage 1. sal om nogle år. (Hvis øko-nomien tillader det!)

Vores egen Illustrator skitse af grundplan 1. sal - vores egne skitse. Udgangspunkt for arkitekt Egen skitse Facade syd - Udgangspunkt for arkitekt Arkitektens tegning over huset inden ændringer Arkitektens optegning af nuværende øst/nord facader Arkitektens forslag til nye facader Arkitektens tværsnitstegning til Teknisk Forvaltning
Grundplan 1. sals skitse Skitse Facade syd Nuv. Facade vest/syd Nuv. Facade Nord/øst Nye Facader (Fremtidige?) Tværsnit
Arkitektens forslag til 1. sals indretning Bygnings optegninger Kælder efter nedtagning af rådent gulv - Fremtidigt badeværelse! Kælder set nede fra op mod bryggers Bryggers efter nedbrydning af terassogulv og udkørsel af brokker og jord. Ny kloak også nedlagt Kommende Badeærelse. Efter sandopfyld og kloakering. Koldtvands plastrør nedlagt. Nye varmerør og drikkevandsledning ses stikke op. Efter meget gravearbejde kan den 2000 l. olietank hives op. Et stort dybt hul hvor olietanken har ligget
Olietank hives op Nu kun et hul
Ny 1. sal (Fremtidig?) Opteg-ning Bad/wc juni 03 Bryggers juni 03
Kælder feb. 03 Kælder feb. 03 Bryggers juni 03
Vand og varmerør fra fyrrum føres direkte ind under sokkel til bryggers. Denne væg skulle helt fjernes og genopbygges pga. fugt Bryggersgulv isoleret med 225 mm. flamingo Her kan man se gulvvarmerør. Juni 2003 Her ses ophæng til cicterne inde der er støbt. Juni 03 Betong bil ankommer og beton føres ind på transportbåndet. Juni 03. Karin og Clara synes også det er spændende med betonbilen! Ny væg ind til badev. opføres Clara hjæper med at fjerne byggeaffald
Vand og Varmerør Bryggers Juni 03 Oprydning
Badev. Juni 03 Gulv-varme Cisterne Betonbil Betonbil
Ny væg
Stålskelet er ved at blive opsat Indbygnings-cisterne og vand til vask Der graves ud til ny vand og el-ledning ( Kloakmester Kurt Jensens mand) Her skal ligge vand og el. Vådrumsgibs, nyt vindue og støbearb. før opsætning af badekar Murer Kaj opsætter multiplader på badekar Karin, Jenny og Clara ved opmuret badekar De fleste vægfliser er sat op. Det er tjekiske 10 x 10 vægfliser
Stålskelet i bryggers Cisterne Gravearb. vand og el Badekars hylde Badekar Badev.
Gravearb. Væg-fliser
Links:

Byggeside 2

Stenfaskine er ved at blive fyldt op så vand fra vores nye vandværk kan blive bortdrænet (D. 6. aug. 2003) Clara kigger på stenfaskine. Meeeget spændende for en 4 årig pige! (D. 6. aug. 2003) Fibertex lægges på stenene. Mon det er efter foreskrifterne? (D. 6. aug 2003) Brønden ned til vandboringen skal ordnes efter røromlægninger og Miljøcentrets anvisninger. (D. 10. aug.)
Kren Skakens lærling? sætter gibsplader op. (1. august) Vådrumsgibs spatles af mor og datter. (2. august) Det meste af Bryggersgulvet er lagt med Italienske Graal skiffer fliser. I badev. kan ses Black Galaxy fliser (6. aug. 2003) Ny bundfældningstank / slamudskilning (6. aug. 2003)
Stenfaskine Fibertex lægges på Brønden
Gibsplader bryggers Opsyns-pigen
Pige arbejde Flise arbejde Kloak tank
Tilbage til start